Нико строй
Полагане на битумна хидроизолация на топ цени

Изкоп на дренаж

Липсата на дренаж води до влага в сградата, която руши нейния вид, образува се мухъл и води до корозия в арматурата на основите.

Професионалисите на фирма Нико Строй решават този проблем като изработват дренаж (отводнителна система).

За да се направи дренаж на дадена постройка трябва да се има предвид:

  • наклона на терена;
  •  вида и плътността на почвата;
  •  метеорологичните особенности на местността.

 След като се извърши анализ на тези фактори, служителите на фирма Нико Строй определят типа на дренажа:

  • дължина;
  • дълбочина;
  • обем и съставни елементи.

Видове дренажи:

Хоризонталния дренаж се прави по протежение на сградата в максимална близост до нея и отводняването му на безопасно разстояние.

Вертикален дренаж е система от изкопи или вертикален изкоп с голяма дълбочина оформени като шахта, разполжени перпендикулярно на постъпващата влага. Използват се при по дълбоки подпочвени води или сгради с дълбоки основи.

Комбиниран дренаж.

В случай когато имаме серия от отделни дренажи и или невъзможност от отводняване без събирателна шахта се налага изработката на такъв тип дренажи.